جايگاه امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر از منظر امام خامنه‌اي

امر‌به‌معروف و نهي از منکر در واقع به‌نوعي زيربناي همة حرکات اجتماعي اسلام است که «بِها تُقامُ الفَرائِض» (کافي، ج ۵، ص ۵۶)؛ با آن همة فرائض و واجبات برپا مي‌شود. امر‌به‌معروف يعني همة‌ مؤمنان در هر نقطه‌اي از عالم که هستند، موظّفند جامعه را به‌سمت نيکي، به‌سمت معروف، به‌سمت همة کارهاي نيکو حرکت دهند، و نهي از منکر يعني همه را از بدي‌ها، از پستي‌ها و پلشتي‌ها دور بدارند.

مهم‌ترين قلم امر‌به‌معروف و نهي‌ازمنکر عبارت است از امر به بزرگ‌ترين معروف‌ها و نهي از بزرگ‌ترين منکرها. بزرگ‌ترين معروف‌ها در درجة اول عبارت است از: ايجاد نظام اسلامي و حفظ نظام اسلامي×××

اين معناي مهم امر‌به‌معروف و نهي از منکر را نبايد به مسائل زير نصاب اهميّت منحصر کرد؛ بعضي تصور مي‌کنند امر‌به‌معروف و نهي از منکر منحصر مي‌شود به اينکه انسان به فلان زن يا فلان مردي که يک فرع ديني را رعايت نمي‌کند، تذکر بدهد؛ البته اينها امر‌به‌معروف و نهي از منکر است؛ اما مهم‌ترين قلم امر‌به‌معروف و نهي از منکر نيست. مهم‌ترين قلم امر‌به‌معروف و نهي‌ازمنکر عبارت است از امر به بزرگ‌ترين معروف‌ها و نهي از بزرگ‌ترين منکرها. بزرگ‌ترين معروف‌ها در درجة اول عبارت است از: ايجاد نظام اسلامي و حفظ نظام اسلامي؛ اين امر‌به‌معروف است. معروفي بالاتر از ايجاد نظام اسلامي و حفظ نظام اسلامي نداريم؛ هر کسي که در اين راه تلاش کند، امر‌به‌معروف است؛ حفظ عزّت و آبروي ملت ايران، بزرگ‌ترين معروف است. معروف‌ها اينها هستند: اعتلاي فرهنگ، سلامت محيط اخلاقي، سلامت محيط خانوادگي، تکثير نسل و تربيت نسل جوان آماده‌ براي اعتلاي کشور، رونق دادن به اقتصاد و توليد، همگاني کردن اخلاق اسلامي، گسترش علم و فناوري، استقرار عدالت قضايي و عدالت اقتصادي، مجاهدت براي اقتدار ملت ايران و وراي آن و فراتر از آن،

تضعيف‌ نظام اسلامي
منکر است؛ تضعيف فرهنگ اسلامي منکر است؛ تضعيف اقتصاد جامعه و تضعيف علم
و فناوري منکر است؛ از
اين منکرها بايد نهي کرد. اولين امر‌به‌معروف هم خود ذات مقدس پـروردگار است
×××

اقتدار امت اسلامي و تلاش و مجاهدت براي وحدت اسلامي؛ مهم‌ترين معروف‌ها اينهاست و همه موظّفند در راه اين معروف‌ها تلاش کنند؛ امر کنند.

نقطة مقابل اينها هم عبارت است از منکرها. ابتذال اخلاقي منکر است؛ کمک به دشمنان اسلام منکر است؛ تضعيف‌ نظام اسلامي منکر است؛ تضعيف فرهنگ اسلامي منکر است؛ تضعيف اقتصاد جامعه و تضعيف علم و فناوري منکر است؛ از اين منکرها بايد نهي کرد. اولين امر‌به‌معروف هم خود ذات مقدس پروردگار است که مي‌فرمايد: «اِنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالاِحسانِ وَايتآئِ ذِي‌القُربي وَيَنهي عَنِ الفَحشآءِ وَالمُنکَرِ وَالبَغي» (نحل: 90)؛ در حقيقت خدا به دادگري و نيکوکاري و بخشش به خويشاوندان فرمان مي‌دهد و از کارهاي زشت و ناپسند و ستم باز مي‌دارد. خدا امر‌به‌معروف و ناهي از منکر است؛ معروف‌ها هم مشخص شده اسـت؛ مـنکرها هـم مـعلوم شـده اســت.

وجود مقدس پيامبر معظّم اسلام صلي الله عليه و آله از برترين آمران به معروف و ناهيان از منکر است؛ آية قرآن [مي‌فرمايد]: «يَأمُرُهُم بِالمَعروفِ وَينهاهُم عَنِ المُنکَر» (اعراف: 157)؛ [همان پيامبري که] آنان را به کار پسنديده فرمان مي‌دهد، و از کار ناپسند باز‌ مي‌دارد. ائمّه عليهم السلام بزرگ‌ترين آمران به معروف و ناهيان از منکرند؛ در زيارت مي‌خوانيد: «اَشهَدُ اَنَّکَ قَد اَقَمتَ الصَّلاةَ وَآتَيتَ الزَّکاةَ وَاَمَرتَ بِالمَعروفِ وَنَهَيتَ عَنِ المُنکَر» (كافي، ج 4، ص 570)؛ شهادت مي‌دهم که نماز را به پا کردي و زکات را پرداختي و امر‌به‌معروف و نهي از منکر کردي. مؤمنين و مؤمنات در هر نقطه‌اي از جهان اسلام آمران به معروفند که فرمود: «وَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم اَوليآءُ بَعضٍ يَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَيُقيمونَ الصَّلوةَ وَيَؤتونَ الزَّکوة» (توبه: 71)؛ و مردان و زنان با ايمان، دوستان يکديگرند، که به کارهاي پسنديده وامي‌دارند، و از کارهاي ناپسند باز‌مي‌دارند، و نماز را برپا مي‌کنند و زکات مي‌دهند.