هفته تمدن نوين اسلامي

مهدي ابوطالبي*

گزارش

شكل‌گيري و تحقق تمدن نوين اسلامي، يكي از مراحل پنج‌گانه فرايند حركت ما در دوران معاصر است كه از انقلاب اسلامي آغاز شده است تا بتواند زمينه‌ساز ظهور باشد. رغم تأكيدهاي مكرر مقام معظم رهبري در اين‌باره، اين موضوع به‌طور جدي به‌وسيله جامعة علمي كشور دنبال نشده است. به همين دليل، يكي از گام‌هاي اساسي برنامه‌ريزي‌شده، نام‌گذاري يك هفته در طول سال به‌نام «هفتة تمدن نوين اسلامي» است كه اولين سال آن در آذرماه 1394 مي‌باشد. هدف از اين طرح آن است كه اين گفتمان به صورت تدريجي در جوامع علمي مطرح، و در بين اقشار مختلف مردم به يك دغدغه جدي تبديل شود تا نوشتن، گفتن و بحث‌ كردن دربارة آن در جامعه رواج يابد.

در واقع، هدف اصلي هفته تمدن نوين اسلامي، گفتمان‌سازي درباره اين موضوع، و مقدمه و شروعي براي بحث‌هاي علمي جدي، نظريه‌پردازي و توليد علم در اين زمينه است. براي رسيدن به اين هدف، يك شوراي علمي تشكيل، و نظام موضوعاتي با هفت محور اساسي ذيل تدوين شده است:

ـ مفهوم‌شناسي؛

ـ چيستي و ماهيت تمدن نوين اسلامي؛

ـ مباني نظري تمدن نوين اسلامي؛

ـ اهميت و ضرورت تمدن نوين اسلامي؛

ـ سير تكوين تمدن نوين اسلامي؛

ـ ظرفيت‌هاي موجود براي تمدن‌سازي؛

ـ مطالعات تمدني و تمدن‌شناسي.

با توجه به ظرفيت‌هاي علمي هر يك از مراكز علمي حوزوي و دانشگاهي كشور، يكي از اين محورها به آن مركز واگذار، و در مجموع هفت كميسيون در نظر گرفته شده است. هر كمسيون
 

مي‌بايد حدود ده مقاله به صورت خاص در موضوع خاص خود تدوين كند. البته فراخوان كلي و سراسري نيز در اين زمينه انجام شده است و هر كمسيون مقالات زيرمجموعه‌ خود را پوشش خواهد داد.

اميدواريم بتوانيم خروجي اين برنامه را به صورت منسجم در قالب ده جلد كتاب چاپ كنيم. همچنين مقرر شده است تا آذرماه حدود سي نشست علمي تخصصي در مراكز علمي كشور برگزار شود. برنامه اصلي انشا‌الله در آذرماه در قم و تهران برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان براي كسب اطلاعات بيشتر از اين همايش مي‌توانند به آدرس الكترونيكي www.sccsr.ac.ir مراجعه، و يا از طريق رايانامه tamadon@sccsr.ac.ir با دبيرخانه همايش مكاتبه كنند.* عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني€