مقدمه

از مهم‌ترين چالش‌هاي بشري امروز، چالش معنويت و اخلاق است. بسياري از جنگ‌ها، درگيري‌ها و اختلاف‌هاي ميان جوامع امروزي به سبب دوري از مباني و انديشه‌هاي صحيح انساني است كه در سايه حاكميت تفكر ليبرالي ظهور و بروز، و آينده بشر را با مخاطرات جدي مواجهه كرده است.
در اين ميان علوم انساني به‌مثابه نرم‌افزار مديريت جوامع انساني، نقش به سزايي در ايجاد، تثبيت و احيانا مواجهه با اين چالش ايفا مي‌كنند. از اين‌رو، به منظور اسلامي‌سازي علوم انساني و توليد علوم انساني اسلامي، توجه به اين مهم، ضرورتي انكارناپذير مي‌نمايد كه بايد كانون توجه و تلاش همة فرهيخگان دلسوز كشور قرار گيرد.
بر اين اساس، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره به‌ عنوان يكي از مهم‌ترين مراكز تخصصي علوم انساني اسلامي در كشور، همواره نقش بسزايي در اين عرصه بر عهده داشته است؛ تا آنجا كه توانسته تا كنون محصولات مختلفي در قالب‌هايي گوناگون به جامعه علمي و فرهنگي كشور و نيز عرصه بين‌الملل ارائه دهد. يكي از مهم‌ترين فعاليت‌هايي تأثيرگذار اين مركز، برگزاري همايش‌هاي علمي و وزين، نشست‌هاي علمي و كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نوآوري، نقد و مناظره، متناسب با نيازهاي فكري جامعه علمي مي‌باشد كه آثار و بركات فراواني نيز داشته است.
مديريت امور پژوهشي اين مركز، در راستاي رسالت‌هاي پژوهشي خود، به منظور ترويج افكار و انديشه‌هاي علمي بر آن شد تا محتواي برنامه‌هاي علمي خود، اعم از مقالات، گفت‌و‌گوها، مناظره‌ها و... ـ را در قالبي مكتوب و در مجله‌اي به‌نام «پويشي در علوم انساني» به زيور طبع آراسته كند تا علاقه‌مندان به اين عرصه بتوانند از آن بهره‌مند شوند.
با توجه به تنوع و گوناگوني برنامه‌هاي پژوهشي، برآنيم تا هر شماره از مجله را به موضوعي خاص اختصاص دهيم؛ بر اين اساس، اين شماره كه به موضوع «حكومت اسلامي» اختصاص يافته، شامل محتواي برخي همايش‌ها و نشست‌هاي علمي است كه توسط برخي از گروه‌هاي علمي مؤسسه برگزار شده است و اميدواريم مورد توجه علاقه‌مندان اين عرصه قرار گيرد.
در اين راستا از اساتيد و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در خواست داريم تا با مطالعه شمارگان اين مجله و ارائه انتقادها و پيشنهادهاي سازنده ما را در هر چه بهتر ارائه كردن محصولات پژوهشي به جامعه علمي كشور ياري و كمك رسانند.

مديريت امور پژوهشي
شهريور 1397