حمايت از كالاي ايراني؛ چرايي، چيستي، چگونگي؟

معرفي كتاب

 
کتاب «حمايت از کالاي ايراني چرايي، چيستي، چگونگي» به قلم دکتر محمدجواد توکلي با بياني روان و علمي به بررسي چيستي، چرايي و چگونگي حمايت از کالاي ايراني مي‌پردازد. مباحث کتاب  در قالب ۶ فصل تنظيم شده است.
فصل اول کتاب به بررسي مفهوم حمايت از کالاي ايراني پرداخته و به موضوعاتي همچون طريقه شناخت کالاي ايراني و خارجي و بيان درجات حمايت مي‌پردازد.
در فصل دوم کتاب، چرايي حمايت از کالاي ايراني هم با استناد به ضرورت‌هاي عيني جنگ اقتصاد پيش رو، اثربخشي حمايت و هم با اشاره  مباني قرآني و روايي همچون اصل عدم سلطه، تبيين شده است.
فصل سوم به تبيين چگونگي حمايت از کالاي ايراني و بيان گام‌هاي ضروري براي حمايت از کالاي ايراني مي‌پردازد. در اين تحليل نقش نهادهاي فرهنگ ساز به خصوص خانواده، آموزش و پرورش و رسانه برجسته شده است.
در فصل چهارم کتاب الگوهاي حمايت از کالاي ايراني معرفي شده‌اند. پيش از ارائه اين الگوها، مدل‌هاي حمايت از کالاي داخلي که در کشورهايي چون آمريکا، ژاپن، کره جنوبي و چين به کار رفته، به اختصار بيان شده است. همچنين سيره علما در حمايت از کالاي ايراني به اختصار آمده است. در الگوهاي پيشنهادي حمايت از کالاي ايراني بر ظرفيت‌هاي نهادهاي اسلامي از جمله مسجد، وقف و قرض‌الحسنه تاکيد شده است.
فصل پنجم در پاسخ به شبهات حمايت از کالاي ايراني، ضمن بيان ۸ شبهه عمده در زمينه حمايت از کالاي ايراني از جمله شبهه کيفيت، شبهه ايراني نبودن کالاهاي داخلي، شبهه بي کيفيتي خودرو داخلي و شبهه علمي نبودن حمايتگرايي، به شکلي مستند به اين اشکال‌ها  پاسخ داده است.
فصل پاياني کتاب به احکام فقهي حمايت از کالاي ايراني اختصاص دارد که در آن ديدگاه مراجع محترم تقليد در مورد مصرف کالاهاي وارداتي و قاچاق و